Drop us a line...

Send Message
  • sv
  • en

Om oss

Om Grace Organic

go-plant

Grace Organic har som syfte att utveckla, marknadsföra och sälja produkter och tjänster vilka förebygger och minskar matsvinn.  Bolaget har en unik produktportfölj och kan bistå i processen och arbetet med att minska matsvinnet på flera olika sätt. Food Waste Tracker hjälper till att öka medvetenheten om vad vi slänger och minskar matsvinnet. Food Waste Master omvandlar matsvinn eller organiska restprodukter till ett jordförbättringspulver som tillför ny näring till jorden, ett fantastiskt alternativ till biogas och miljövänligt.

Varför Grace Organic AB

Grace Organic har kunskap om hur man förebygger matsvinn och identifierar tillsammans med sina kunder minsta gemensamma nämnare för vilka aktiviteter som ger resultat. Vi genomför workshops där vi analyserar nuläget och sätter upp nya mål för verksamheten. Dessutom utbildar och säkerställer Grace Organic att målen följs upp. Genom en kombination av konsultstöd och våra produkter Plate Waste Tracker, Food Waste Tracker samt Food Waste Master levererar vi mycket goda mätbara resultat.

Grace Organics lösningar samlar automatiskt in och åskådliggör på ett enkelt sätt via vår molntjänst informationen från enskilda butiker eller restauranger, regioner eller länder vilket i sin tur gör det möjligt att jämföra mot branschsiffror och börvärden. Resultatet hjälper företag och organisationer att sätta upp mål, påverka och förändra för all framtid. En bättre CSR stämpel för ditt företag eller organisation är svår att finna.