Drop us a line...

Send Message
  • sv
  • en

Konsult tjänster

Att identifiera källor till matsvinn är svårt men nödvändigt för att få ökad lönsamhet. Våra produkter bidrar till resultat för att kunna kontrollera vad som händer med råvarorna som används i hela processen, från inköp till tillagning men det behövs ständigt att arbeta med processer och metoder för att se hur man kan arbeta effektivare och smartare. Grace Organic AB erbjuder konsulttjänster, utbildningar med tydlig koppling till kökets rutiner och flödesprocesser såsom produkt-, informations- och penningflöde.  Tillsammans kan vi driva uppdrag för att validera att köket arbetar på bästa sätt exempelvis med:

  • Minskade rutinmässiga kostnader
  • Förbättrad kvalitet på informationsflödet
  • Minskad överproduktionen
  • De gröna verksamhetsmålen uppfylls