Drop us a line...

Send Message
  • sv
  • en

Företagsledning

Johan Lundberg Tf. VD & Styrelseordförande

Johan Lundberg (född 1961), Tf. VD & styrelseordförande.

Johan var fram till 2012 COB för företaget Snow Software AB och har spelat en central roll i att bygga upp Snow Software AB till att bli världsledande inom Software Asset Management.

Johan har en mycket lång erfarenhet inom entreprenörskap och hur man bygger affär.

Claes Fransén CTO Food Waste Master & styrelseledamot

Claes Fransén (född 1946), ansvarig för utvecklingen av Food Waste Masters & styrelseledamot.

Nils Gabrielsson Projektledare och styrelseledamot

Nils Gabrielsson (född 1971), samordnar tekniska utvecklingsprojekt och stödjer försäljningen i Tyskland & styrelsesuppleant.

Nils är civilingenjör (KTH) med inriktning naturresurser/industriell miljöteknik.

Nils har de senaste 15 åren arbetat med affärsutveckling och finansiering av teknik- och forskningsbaserade mindre företag, främst i Tyskland och Sverige. Han är expert på offentliga program för finansiering av start-ups och industriella forskningsprojekt.