Drop us a line...

Send Message
  • sv
  • en

Mission

Vårt mål är att göra allt vi kan för att hjälpa till att förhindra eller minska matsvinnet och effektivt hantera det oundvikliga matavfallet genom att leverera lösningar och system som ökar medvetenheten om hur man kan minska eller förhindrar samt hanterar matavfall. Vi har därför utvecklat produkter och tjänster som kan hjälpa våra kunder att uppnå detta mål på olika sätt.

Med vår Food Waste Tracker lösning kan en vanlig skola i Sverige minska matavfallet med 10-40% per måltid, vilket möjliggör kostnadsbesparingar inom alla områden.

Med vår hybrid komposteringsmaskin våra kunder kan omvandla sin organiskt avfall till en värdefull och effektiv jordförbättringsmedel “på plats” och samtidigt minska CO2-utsläppen, vilket eliminerar 90% av volymen och därmed behovet av att transportera matavfall från sina verksamhetsställen.

Med vårt system “GraceFlow”, får organisationer/företag en webbaserad (eller mobil) plattform som stödjer och speglar organisationens/företagets ansvar, processer och uppföljning.

Genom en kombination av konsultstöd och våra produkter levererar vi mycket solida mätbara resultat som hjälper företag och organisationer att sätta upp mål, påverka och skapa en hållbar förändring för framtiden. En bättre CSR kvalitetsstämpel för våra kunder skulle vara svårt att hitta.