Drop us a line...

Send Message
 • en
 • sv

Food Waste Master

för organiskt avfall

Food Waste Masters är en unik komposteringsmaskin som direkt på plats tar hand om ditt matavfall. Det ger dig ett nytt sätt att ta hand om ditt organiska avfall – omvandlar avfallet på plats till ett ekologiskt gödningsmedel som kan användas eller säljas med vinst. Att använda Food Waste Masters för att hantera ditt organiska avfall där det genereras är en hållbar investering för din organisation och för miljön.

Produktöversikt

Kategori: .

Produktbeskrivning

Den unika vertikala hybrid (kompostering/torkning) Food Waste Master matas underifrån i en uppåtriktad process. Det vertikala systemet, tillsammans med moderna tekniska lösningar, såsom den programmerbara matningsprocessen, den unika lufttillförselmetod, värme/torksystem och en kompakt patenterad katalytisk doftrenare, möjliggör en mycket snabb och effektiv komposteringsprocessen utan lukt och utan någon lakvatten problem. Denna lösning besitter flera unika fördelar:

 • Enheten kan installeras mycket enkelt och kräver en yta på endast 7 kvadratmeter, inklusive nödvändiga omgivande arbetsutrymme. Trots sin måttliga storlek kan Food Waste Master hantera upp till 36 ton organiskt avfall per år, vilket t.ex. motsvarar matrester och förberedelse avfall från ca 130.000 måltider.
 • Det unika vertikala uppåt systemet minimerar blandning av nytt avfall med redan bearbetat material, vilket möjliggör en kontinuerlig mognadsprocess i komposteringsenhet och en produktion av fullmognad kompost.
 • Matningen av avfallet in i kärlet är automatisk och kräver ingen uppmärksamhet av användarna.
 • En integrerad katalytisk doftrenare eliminerar alla möjliga lukter.
 • En unik uppvärmning/torkning av materialet vid toppen av kärlet möjliggör en utsöndring av matgjord (kompost), helt fri från patogener. Det sänker också automatiskt vattenhalten av detta material till mindre än 10%, vilket minimerar risken för mögelsvamp när kompostmaterialet lagras.
 • Metoden möjliggör en minskning av avfallet med 90%.
 • Food waste Master är mycket lätt att hantera och kräver mycket lite underhåll. Det finns inget behov av att en tidskrävande tömningen sker av enheten, då kompost utgången sker kontinuerligt och automatiskt när den vertikala kärlet är fullt.
 • Använda Food Waste Master innebär en mycket lönsam ergonomisk hantering av matavfall.
 • Alla maskinfunktioner och processparametrar styrs av en programmerbar dator enhet som gör det möjligt att bland annat justera avfallsmatningsvolymen och luftflödet samt en ständig kontroll av temperaturen i kärlet och värme / torkenheten.
 • Ett integrerat WiFi-modem är anslutet till datornenheten, vilket gör det möjligt att kontrollera och göra justeringar av maskinens funktioner och processer på distans.
Teknisk information
Technical specification for Food Waste Master

Teknisk specifikation för Food Waste Master